Vas zanima več?

Pošljite nam povpraševanje!


več bottom part

Kvaliteta estriha

brown spacer

V podjetju Gradiatim d.o.o. izvajamo izdelavo cementnega estriha v skladu z veljavnimi predpisi in standardi v gradbeništvu v RS.
Na osnovi dogovorjenega sistema dela, izvedenih preizkusov in kontrolnih aktivnosti, ki jih vršimo med samim delom, izdelujemo estrih v skladu z veljavnim standardom SIST EN 13813.

Izpolnjujemo vse po veljavnem standardu (SIST EN 13813) zahtevane lastnosti cementnega estriha:
- Ravnost površine po DIN 18202: 4 mm/pri razmiku merilnih točk do 1 m, merjeno med dvema točkama. Dovoljeno odstopanje 10 % meritev.
- Gladkost površine: strokovno neoporečna izvedba podne obloge z največ 0,60 kg izravnalne mase na m2.
Mehanske in fizikalne lastnosti: minimalna tlačna in upogibna trdnost (v Mpa) po 28 dneh (povprečna trdnost):
- Tlačna trdnost 20,0 Mpa in upogibna trdnost 4,0 Mpa – klasifikacija po SIST EN 13892-2 v trdnostni razred CT-C20-F4.
- Tlačna trdnost 25,0 Mpa in upogibna trdnost 5,0 Mpa – klasifikacija po SIST EN 13892-2 v trdnostni razred CT-C25-F5.
- Prostorninska masa se mora gibati od 1,90 do 2,10 kg/dm3. Pri bolje »zalitih« (zgoščenih) estrihih višjega trdnostnega razreda pa je lahko tudi višja.