Vas zanima več?

Pošljite nam povpraševanje!


več bottom part

Lastnosti

brown spacer

ESTRIHI

Trdnost in prostorninska masa

Skladno s standardom SL ST EN 13813:2003 izvajamo cementni estrih v dveh razredih
trdnosti:
CT-C20-F4 (tlačna trdnost 20 MPa in upogibna trdnost 4 MPa) in
CT-C25-F5 (tlačna trdnost 25 MPa in upogibna trdnost 5 MPa).
Zaradi visoke poroznosti zemeljsko vlažne oziroma trdo plastične mase se giblje
prostorninska masa vgrajenega estriha med 1,9 in 2,1 kg/dm3.

 

Ravnost površine

Ravnost površine izvedenega estriha mora izpolnjevati zahteve za podlage finalnih podnih oblog. Definirana je z odstopanjem ravne letve od zaglajene površine, če jo položimo na estrih v katerikoli smeri.
Dopustna odstopanja ravnosti so odvisna od medsebojne razdalje mernih točk, kjer letev nalega na površino estriha. Navedeno je prikazano v tabeli 3 nemškega standarda DIN 18202 (oktober 2005).

 

Debelina

Plavajoči cementni estrih se praviloma izvaja v debelini med 4,5 in 7 cm. Projektirana debelina cementnega estriha je odvisna od velikosti koristne obremenitve, razreda trdnosti in vrste toplotne izolacije.

 

Gladkost površine

Poleg ravnosti mora površina estriha imeti tudi ustrezno gladkost, ki mora ustrezati zahtevam določenih vrst podnih oblog. Gladkost mora biti takšna, da ni opaznih sledov strojne obdelave površine. Omogočiti mora strokovno neoporečno izvedbo podne obloge z največ 0,60 kilograma izravnalne mase na kvadratni meter.

Dopustne so manjše razpoke na površini estriha (tudi če ni bil izpostavljen obremenitvi), če:
 - so strokovno sanirane (na primer z epoksi smolo),
 - estrih izpolnjuje druge pogoje: trdnost, ravnost in gladkost.
Na površini so dopustne tudi manjše pore (premera do 5 mm), če estrih izpolnjuje preostale pogoje.

 

OMETI

Ravnost površine

Ravnost površine izvedenega ometa mora izpolnjevati zahteve za podlage finalnih oblog. Definirana je z odstopanjem ravne letve od zaglajene površine, če jo položimo na omet v katerikoli smeri. Dopustna odstopanja ravnosti so odvisna od medsebojne razdalje mernih točk, kjer letev nalega na površino estriha. Navedeno je prikazano v tabeli 6 nemškega standarda DIN 18202 (oktober 2005).

Debelina

Omet se praviloma izvaja v debelini med 10 do 15 mm.

Gladkost površine

Poleg ravnosti mora površina ometa imeti tudi ustrezno gladkost, ki mora ustrezati zahtevam določenih vrst oblog. Gladkost mora biti takšna, da ni opaznih sledov strojne obdelave površine.